Her møtes Hent og Frogn kommune i retten for å diskutere Bølgen-saken

For første gang møttes Hent og Frogn kommune i rettssalen. Etter onsdagens planleggingsmøte hos Follo tingrett, er en ting sikker: Denne saken vil ta lang tid.