Her øker smitten – se oversikten

Tallet på antall smittede øker flere steder i Follo, og ikke minst i hovedstaden.