Her skaper hanen kaos når han forsøker å stikke av fra tollerne på Svinesund

Det ble alt annet enn en vanlig dag for tollerne på svenskegrensen den 4. februar. Hvorvidt hanen forsøkte å smugle noe over grensen, er usikkert, men den forsøkte så godt den kunne å skape trøbbel for tjenestemennene. Se video i saken.