LUFTEN: Den østlige delen av Heer sett fra luften, bildet tatt i  1990-årene står det bak på papirbildet i Amtas gamle arkiver. Vi ser blokka på Bjerkelunden, Follo S-lag og Heer skole, villabebyggelsen til venstre og kjedehusene til høyre. Bildet omfatter bare sentrale og østlige deler av Heer. FOTO: AMTA

Starten på Heer var femten tomter

Av
Publisert