(Broom) Tesla Model X er en stor salgssuksess i Norge. Teslas SUV har både solid rekkevidde, voldsomme krefter og mye plass.

Men – den har også noen svakheter i vinterlandet Norge. Den største er nok at du ikke kan ha takboks på den. Det setter de meget spesielle bakdørene en effektiv stopper for.

Dermed må det tenkes nytt og kreativt, og det har flere norske eiere av Model X gjort.

Vi i Broom har tidligere skrevet om en meget spesiell skiboks-løsning, festet på tvers på hengerfestet bak på bilen. Det har haglet med kommentarer i mail-boksen rundt, og et hovedtema for mange er om dette faktisk kan være lovlig.

– Ser tung ut

Noen har også tatt bilde av tilsvarende eller lignende løsninger, som den på bildet over. Her snakker vi mer hjemmesnekring enn de standard takboksene vi viste bilder av sist.

– Kassa ser tung ut, og det vil i så fall selvsagt påvirke evnen til sikker manøvrering, var UP-sjef Runar Karlsens umiddelbare kommentar da Broom viste ham bildet.

Han fastslår ellers at det tydeligvis ikke mangler på kreativitet hos norske bileiere:

Vekten må også stemme

– Fantasien er åpenbart stor når det gjelder å dekke enkelte behov, det må jeg virkelig si, legger han til.

Også for egenkonstruerte lastbærere av forskjellig design og utførelse gjelder de samme krav og begrensninger som for standard takbokser og skibokser generelt:

– I prinsippet blir dette samme sak som sist. For å vurdere lovlighet og mulig anmeldelse må vi sjekke mål, og om eventuell dispensasjon er på plass.

– Det er også viktig at vekten er innenfor det tillatte, og at boksen er sikkert og stabilt festet til hengerfestet, understreker UP-sjefen.

Forsvarlig sikret

Han legger til:

– Kjøretøyforskriften er helt tydelig på hva som er lov i dette tilfellet. Dersom total bredde er under 2,55 meter, og utstikk til en eller begge sider er mindre enn 15 centimeter, er dette helt OK. Man behøver ikke søke om tillatelse til kjøringen, og innenfor disse målene er det heller ingen spesielle krav til merking av utstikk, sier sjefingeniør Erik Sætre i Vegdirektoratet.

Han tilføyer at løsningen også har sine utfordringer:

– En skiboks er jo ikke beregnet for å bli festet slik, og det blir her avgjørende hvordan dette er løst slik at boksen er forsvarlig sikret, sier Sætre.

Ikke lett å svare på

– Det viktige skillet går altså mellom 14 og 15 cm utstikk til siden.

Dette fremgår av paragraf 3-4 nr. 1 i forskriften om bruk av kjøretøy. Dersom utstikket er 15 cm eller mer kreves det altså tillatelse fra Vegvesenet for å kjøre med løsningen. Samtidig slår det inn strenge regler til merking, også med lys, som skal være «godt synlige forfra og bakfra».

– Ja, er utstikket 15 cm eller mer må det søkes om tillatelse, og dette er i praksis en ganske omstendelig affære, slutter Erik Sætre.

Bortsett fra utstikk og breddemål, må selvsagt ikke boksen være tyngre lastet enn hva som er tillatt. I stedet for tillatt taklast, vil det i dette tilfellet være maksimalt kuletrykk på tilhengerfestet som bestemmer hvor mye som kan lastes i en takboks/skiboks.

Kan påvirke sikkerheten

– Tillatt kuletrykk på tilhengerfestet på en Tesla Model X er 90 kilo, blir det opplyst fra Tesla Norge.

Da er regnestykket enkelt:

Tillatt kuletrykk 90 kg

Boksen veier 30 kg (eksempel på rommelig takboks)

Festebrakett 8 kg (for eksempel G4 fra Bakrak)

Du kan laste 52 kg

Tillatt kuletrykk på tilhengerfeste varierer fra bil til bil, og ligger vanligvis i området 50 – 80 kg. Takbokser og skibokser varierer også mye i vekt. Små og rimelige bokser veier som regel mindre enn større og mer påkostede modeller.

Grunnen til at man må holde seg innenfor tillatt vekt, er hensynet til sikker kjøring. Blir vekten på tilhengerfestet for høy, vil dette påvirke kjøreegenskaper og sikkerhet – og i verste fall kan resultatet bli en ulykke.