Høye mobbetall i Frognskolene - Britt-Marie kan ha løsningen

Elevundersøkelsen viser at det er høye mobbetall ved skolene i Frogn sammenliknet med landsgjennomsnittet. Men ved Drøbak skole har mobbingen blitt minimalisert takket være et to-årig prosjekt.