Varaordfører Eivind Hoff-Elimari fra MDG etterlyser i sitt leserinnlegg i Amta 3. oktober et Høyre som prioriterer familien og som tar forskningen på alvor.

En ting er jeg glad for at varaordfører og jeg er enige om – ingen av oss er fornøyd med den lave kvinneandelen i Nesodden kommunestyret i denne perioden. Jeg er leder av Nesodden Høyres nominasjonskomité og veldig bevisst på mangfoldet blant våre listekandidater. Vi har blant annet valgt en ung og dyktig person – Tage Slind Jensen – som vår ordførerkandidat.

Jeg kan også betrygge varaordfører med at Høyre verdsetter og respekterer både familien og forskningen. Forskningen varaordfører viser til er en av flere kilder vi benytter i arbeidet med mangfold bland våre kandidater. Vi er imidlertid ikke enig varaordførers konklusjon om at forskningen viser at møter på dagtid gir signifikant høyere deltakelse blantsmåbarnsmødre. At det er høyere deltakelse blant småbarnsforeldre ved møter på dagtid kan muligens tolkes ut av forskningen. De fleste barn har to foreldre – ofte er det en pappa og en mamma.

Mangfold dreier seg ikke bare om kvinner og menn. Hva med alderssammensetningen? Hvordan skal elever fra videregående og studenter klare å delta i demokratiet dersom møtene foregår på dagtid når viktig undervisning foregår?

Vi i Høyre ønsker oss et større mangfold blant folkevalgte i vårt lokaldemokrati. Det jobber vi beinhardt med å få til. Vi mener at møter i lokalpolitikken – som for de fleste er en hobbyaktivitet – i hovedsak skal avholdes på kvelden. Vi ønsker imidlertid velkommen en diskusjon på hvordan vi kan få til færre og kortere kveldsmøter i Nesodden kommune.

I kommunestyret 28. september stemte Høyre imot å be om en utredning fra administrasjonen om møtetidspunkt. En slik utredning vil kreve ressurser fra en allerede presset administrasjon. Varaordføreren har selv påpekt at vi politikere må begrense hva vi ber om av utredninger. Allikevel velger han å be om utredning av møtetidspunkt og dermed belaste vår allerede pressede administrasjon. Høyre synes det er beklagelig at flertallet i kommunestyret stemte for å beslaglegge ressurser fra administrasjonen til utredningen av møtetidspunkt – ressurser som isteden kunne vært benyttet på annet viktig arbeid til nytte for innbyggerne i Nesodden kommune.