Kjære velger,

Valgdagen nærmer seg, og da er det du som er sjefen. Hvis du vil ha et politisk skifte på Nesodden, må du stemme Høyre.

Høyre vil ha en kommune som er på lag med deg som innbygger. Vi vil at du skal få bestemme mer over ditt liv og din eiendom, og at politikerne skal bestemme mindre.

Sånn skaper vi også et samfunn med muligheter for alle.

La meg liste opp noen eksempler:

Hvis du er en eldre innbygger og trenger hjelp med ulike gjøremål i hjemmet ditt, vil vi at du skal kunne velge hvem som kommer hjem til deg. For Høyre spiller det ingen rolle om du får hjelp av en offentlig eller privat tilbyder, så lenge du er fornøyd og får den hjelpen du trenger.

Hvis barnet ditt skal begynne i barnehage, ønsker vi at du skal kunne velge fritt mellom kommunale og private tilbud. Ingen barn er like, og foreldre skal ha valgfrihet. Derfor trenger vi et mangfoldig barnehagetilbud med plass til både kommunale og private barnehager.

Hvis du er elev på videregående, vil vi at du skal kunne søke deg til andre skoler enn Nesodden videregående. Om du for eksempel vil gå på en skole i Nordre Follo, Asker, Bærum eller Oslo, skal du kunne søke deg dit. Vinner Høyre valget, får du som elev fritt skolevalg tilbake.

Hvis du vil bygge terrasse på huset ditt, eller gjøre andre endringer på din tomt, er vår grunnholdning at du skal få lov til det. Eiendomsretten står sentralt i Høyre. Vårt mål er at Nesodden skal bli en ja-kommune, der du som innbygger får større råderett over egen eiendom.

Det koster ikke kommunen penger å legge til rette for at hver enkelt innbygger kan få større frihet i eget liv. At valgfriheten innenfor enkelte områder er begrenset, handler primært om holdningene til de styrende politikerne.

Høyre søker makt for å gi den tilbake til deg. Vi tror at samfunnet blir bedre når hver enkelt får større frihet i eget liv.

Du kan være trygg på at en stemme til Høyre er en stemme på større valgfrihet.

Bruk stemmeretten din. 12. september er det for sent. Godt valg!