Trude Thorsdatter Evensen skriver i et innlegg fredag om Høyres tanker ang. næringsvirksomhet på Nesodden. Det er fint at det tenkes kreativt, men det er svevende det som skrives i forhold til 30 kilometer kyststi. Hva menes med oppleves – basert næringsliv og maritim virksomhet? Dette henger helt i lufta.

Hvilken type næringsvirksomhet og turistvirksomhet tenkes det på? Pr. dags dato har vi maritim næringsvirksomhet på Kavringen, Svestad, Steilene, Spro (som jo er utbygd helt ned til fjæresteina) og Fagerstrand.

Er det disse stedene Høyre ønsker videreutviklet? Om det områder nær sjøen/100 metersonen som skal «utvikles» til turistnæring, betyr det at man nærmer seg et område som kommer i konflikt med strandloven/allemannsretten? I så fall er det snakk om dispensasjoner (noe Nesodden kommune har hatt en tradisjon for å gi).

Det blir spennende å se hvilken retning dette tar.