Nesodden er et fantastisk sted å bo. Vi har umiddelbar nærhet til sjø, skog og storby, og kommunen har mange engasjerte innbyggere som jobber for å gjøre lokalsamfunnet bedre. I tillegg leverer kommunen – jevnt over – svært gode tjenester. Det er takket være de mange dyktige ansatte i kommunen vår.

Selv om mye er godt på Nesodden, kan mye også bli bedre. Høyre mener at forbedringspotensialet er størst innenfor skole, klima, bolig og næringsliv.

En god skole er det beste verktøyet for å utjevne sosiale forskjeller og skape et samfunn med muligheter for alle. Derfor vil skole alltid være Høyres fremste hjertesak. Vi vet at sårbare barn og unge ble hardt rammet av pandemien. Derfor trengs det en real satsing på barnehage og skole for å motvirke vedvarende kunnskapshull og frafall senere i skoleløpet. Høyres mål er en skole der alle kan lykkes. Skal vi få til det, må vi fokusere mer på tidlig innsats, å øke lærernes kompetanse og gjøre skolen bedre tilpasset hver enkelt elev.

Vi må også ta miljø- og klimautfordringene på alvor. Nesodden kan bli landets grønneste og mest bærekraftige kommune. Dette skal vi få til ved å tilrettelegge for grønt næringsliv, en mer sirkulær økonomi og at folk kan ta miljø- og klimavennlige valg i hverdagen. I tillegg må arbeidet med en renere Oslofjord prioriteres høyere. Fisk, fugler og tareskoger forsvinner, og utbrudd av kjøttetende bakterier gjør at det fra tid til annen må innføres lokale badeforbud. Vi i Høyre vil at Oslofjorden skal bli en suksesshistorie, og er klare til å gjøre vår del av jobben.

Videre må det gjøres noe med boligmarkedet på Nesodden, som både er blant landets dyreste og lite variert. Høyre vil ikke at Nesodden skal bli forbeholdt de med tykkest lommebok. Vi ønsker et boligmarked for alle, og at man skal kunne leve hele livet sitt på Nesodden. Derfor mener vi at det bør bygges flere rimelige leiligheter i sentrumsområdene.

Til slutt mener Høyre at kommunen i større grad må spille på lag med de som vil skape verdier på Nesodden. Vi vil at Nesodden skal bli en mer næringsvennlig kommune, blant annet ved å stille flere arealer til disposisjon. Dette er viktig for å legge til rette for flere lokale arbeidsplasser, og utvikle tilbud som Nesoddens befolkning kan ha glede av.

Neste år er det lokalvalg. Vi i Høyre har mange ambisjoner og ønsker for Nesodden. Kommunen vår står overfor flere utfordringer, og vi mener at disse løses best med en ny politisk retning med Høyre i spissen.