I båtforeningen Sjekta på Tronvik i Moss har det vært stor interesse for hummerfisket i mange år. Rundt 20 fritidsfiskere forbereder seg nå til sesongstart, og Lasse Norman er en av de ivrigste:

– Det er godt for bestanden at det er reguleringer, ellers så blir det fort tomt. I fjor fikk vi halvparten av det vi fikk året før. Om det var på grunn av vær og vind vet vi ikke, men det får vi kanskje svar på i år, sier han til Moss Avis.

Må registrere seg

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har fastsatt de nye reglene, og både fritids- og yrkesfiskere må registrere seg før de kan kaste teinene i sjøen. Det gjøres på Fiskeridirektoratets nettsider, og alle blir tildelt et unikt deltakernummer. Alle hummerteiner skal ha minst ett vak som er tydelig merket med dette nummeret, men teinene kan fortsatt settes flere i lenke.

Dette er endringene

  • Det etableres en obligatorisk påmeldingsordning.
  • På Skagerrak-kysten innføres det et maksimal-mål for hummer på 32 cm (totallengde).
  • Hummerteiner skal følges opp minst en gang per uke.
  • Det er rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember.
  • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter.
  • Det er nå lov å sette eller trekke teiner på søndager.

 

Myndighetene ønsker at hummerfisket skal bli mer regulert, og målet med de nye reglene er å bevare og bygge opp bestanden på det truede krepsdyret.

Rognhummeren er fredet

På Skagerrak-kysten innføres det også et maksimal-mål for hummer på 32 cm. Store hummere er veldig produktive, og de største skal altså tilbake i vannet igjen, sammen med rognhummere som er fredet hele året. Minstemålet for hummer i hele landet er fortsatt 25 cm.

– Det er bare fint at de store hummerne skal ut i sjøen igjen. Det er de som har mest rogn og bidrar mest til å øke bestanden. En annen god endring er at det åpnes for fiske på søndager. Det er bra for dem som er i jobb på hverdagene, mener Norman.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer i to måneder fra 1. oktober. Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner en time etter solnedgang til en time før soloppgang.

Som fritidsfisker kan man fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner.