Hun elsket Drøbak, men det startet tøft. Nå er Liv Stabel borte

Liv Stabel døde 8. september, etter kort tids sykeleie. Hun ble 87 år gammel.