Hun vant i forliksrådet, motparten anket – det kostet kvinnen dyrt

Saken har vært behandlet i forliksrådet på Nesodden, der kvinnen fikk medhold. Saken i tingretten var en anke over forliksrådets slutning.