– Dette var veldig positivt. Nå gjenstår det bare å se, sier Kjersti Pettersen, en av pådriverne for hundepark i Frogn, etter å ha fulgt med på møtet i formannskapet onsdag kveld.

Politikerne var enige om at det er på høy tid å få til en hundepark, og vedtok etter noe diskusjon Erik Lundebys (V) forslag:

«Rådmannen bes gå i videre dialog med Forsvaret og Frogn Hundepark om etablering av hundepark ved hundeskolen. Dersom Frogn Hundepark ønsker et annet alternativ, bes rådmannen bistå med dette.»

Rådmannen har sett på dette området tidligere, men gikk fra det på grunn av at det er regulert til friluftsliv og at det er to grunneiere der.

– Hvis ikke det å gå tur med hunden sin er friluftsliv, vet ikke jeg, sier Erik Lundeby, og fortsetter:

– Dette området er veldig godt egnet til formålet med tanke på beliggenhet og hvor lett det er å ta i bruk.

Men Kjersti Pettersen har flere kort på lur. Rett etter at hun var i møtet med formannskapet, møtte hun to grunneiere som er positive til at tomta deres kan bli en luftegård for firbente.

– Jeg vil ikke si hvem grunneierne er, eller hvor det er snakk om før noe er sikkert. Vi får svar fra grunneierne i løpet av en ukes tid, sier Pettersen, som er veldig positiv.

Hun håper at Frogn kan få en ny hundepark i løpet av sommeren, og ser frem til kommunestyret 15. juni, hvor saken skal behandles videre. Da håper hun at enten hun eller rådmannen har funnet en tomt.

– Det blir spennende å se! sier Pettersen.