Når statsbudsjettet legges frem, er avisene raske med å lage saken: Hva betyr statsbudsjettet for din lommebok? Det skrives ikke like mange spalter om hva det betyr for barn på flukt.

Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det færre barn som vil bli tilbudt en trygg vei til Norge. Det er fordi regjeringen vil redusere antallet kvoteflyktninger fra 3000 til 2000. Tall fra FN viser at det for første gang i historien er over 100 millioner flyktninger og fordrevne i verden. Redd Barna mener tvert imot at antallet kvoteflyktninger burde økes til 5000.

Ordningen med kvoteflyktninger er en av få mulige og trygge veier for barn på flukt til Europa og Norge.

Regjeringen argumenterer for å ta imot færre kvoteflyktninger fordi det er kommet mange flyktninger fra Ukraina. Men dette burde ikke gå utover andre mennesker på flukt. I en situasjon hvor flere barn er på flukt enn noen gang velger altså Norge å redusere antall kvoteflyktninger som kan komme til Norge.

Samtidig har Europas asylpolitikk gjort at det har blitt stadig farligere å være barn på flukt. Barn på flukt i Europa møtes med stengte grenser og alvorlige brudd på deres rettigheter. De blir drevet tilbake med vold, holdes internert og nektes retten til å søke asyl. En ny rapport fra Redd Barna viser at barna tvinges tilbake på landegrenser med makt, de utsettes for grov vold og seksuelle overgrep på grenseoverganger og i flyktningleirer. Vi kan gjøre det litt tryggere med å øke antallet kvoteflyktninger til Norge.