Beboeraksjonen har per i dag 1262 medlemmer, 1262 VELGERE. Valget i år vil stå om KAMPEN FOR NESODDEN og for Nesoddens særpreg. Boligtakten MÅ ned! Grøntarealer må sikres i sin helhet.

Innbyggerne må i større grad få medvirke i hvordan vi ønsker at Nesodden skal utvikles – nennsomt og i takt med reell innbyggerøking. Vi vil ikke ha massiv utbygging påtvunget oss av utbyggere med fokus på inntjening til egen lomme og utbyggingskåte politikere.

Vi vil ha fokus på følgende:
• Bevar topografi, stier og møteplasser og ikke la nybygg ødelegge – lag stier og møteplasser når det bygges nytt
• Grendestrukturer og lokalmiljøer må sikres
• Legg vekt på arkitektur og estetikk ved utforming av utbygging
• Lokal kunst, idretts- og organisasjonsliv samt lokalt næringsliv må på kartet – JA til svømmehall og kulturhus
• NEI til storskoler – rehabilitering = gjenbruk + lytt til lærerne
• ØKT fokus på folkehelse, kulturminner, vann, infrastruktur og sosial boligbygging
• Lytt til fagfolk på alle områder – SBB, helsepersonell mm.

Politikerne har gjennom flere år gitt altfor mange byggetillatelser og dispensasjoner. I tillegg legger ny kommuneplan med legitimitet i ATP-strategien opp til enda større utbygging i Tangenområdet. Det er ingen hemmelighet at det er Høyre og AP som står i fronten for dette med sitt mangeårige flertall i kommunestyret.

Hva står «ditt parti» for i disse sakene? Vi oppfordrer våre medlemmer til å begynne å diskutere valget med venner og familie. Hva gjør Nesodden til et bra sted å bo på og hva slags framtid ønsker vi? Det er en ting som er sikkert, og det er at den nye kommuneplanen ikke er miljøvennlig på noen som helst måte så langt.

Beboeraksjon Nesodden er en politisk nøytral sammenslutning av beboergrupper og velforeninger fra ulike grender som jobber mot eventuell rasering av våre nabolag – i første omgang i forbindelse med forslag til Nesoddens nye kommuneplan fra 2018 til 2042.

Hvis DU ønsker å bli medlem i Beboeraksjonen Nesodden – søk oss opp på Facebook i dag.