NMBU har valgt ny rektor, og vi benytter anledningen til å gratulere Sjur Baardsen med jobben. Samtidig vil vi utfordre lederen av Det grønne universitetet ved innledningen til kommunevalgkampen.

Green New Deal
I juni lanserte Sp, Ap, MDG og SV en felles strategi for en ny og grønnere næringspolitikk. Prosjektet er et samarbeid med tankesmia Agenda, og inspirasjonen hentet fra USA. Der har demokratene i Kongressen lansert en «Green New Deal» som i praksis er en massiv offentlig innsats for å få ned utslippene av klimagasser. Samtidig ønsker demokratene å bidra til en mer rettferdig fordeling ved å skape gode jobber for alle. Midlene må først og fremst komme fra det offentlige fordi klimatiltakene ikke er lønnsomme i dag sett fra næringslivets perspektiv, heter det fra Washington.
I SV ønsker vi en aktiv stat. Vi mener det offentlige må våge å ta noen risikoer for å bringe teknologien videre - og bidra til innovasjon og konkurransekraft for å få til et grønnere Norge.

Hva med Ås?
Så er det Ås kommune, og vi som bor og lever her. Jeg er vel ikke den eneste som har stått ved Falsenstøtta på 17. mai, og hørt representanter fra Det grønne universitet snakke om ”NMBU som en del av løsningen”. Campus Ås er med i fortroppen mot en grønnere fremtid. Der lever håpet – og forskningen, og de har studentene, som jo er en fabelaktig ressurs.

Derfor tar vi nå ledelsen på ordet, og utfordrer den nye rektoren til å fortelle oss hva vi kan gjøre lokalt. Hvilke deler av Det grønne skiftet kan NMBU være med å realisere i form av konkrete tiltak i egen hjemkommune? Det er vi mange som lurer på.

SV etterlyser en kollektiv, offentlig finansiert, grønn dugnad for å redde klimaet. Og vi er spent på hva NMBU kan bidra med.

Vennlig hilsen
Dag H. Nestegard.
Ordførerkandidat for Ås SV.