På Facebook har gruppelederen og ordførerkandidaten til Nesodden Rødt i 2019, Olga Papalexiou, kommet med en rekke kommentarer om den pågående krigen i Ukraina. Vi i Høyre etterlyser nå klarhet i hva som er Rødts holdning til krigen.

26. februar skrev Papalexiou følgende på sin Facebook-profil: «Etter min mening er denne utviklingen usigelig trist, men den er en direkte konsekvens av vestens arroganse og dobbeltmoral! «. I en annen tråd på Facebook, skriver hun – som del av et lengre svar til Ap-representant Berit Rønning – at «Ukraina som nasjonalstat eksisterte aldri før 1917 eller rettere sagt 1992».

Vi betviler ikke at Papalexiou tar sterkt avstand fra all krig og brudd på folkeretten. Allikevel reagerer vi sterkt på påstandene til Rødts gruppeleder, og at hun langt på vei gjengir Putins propaganda.

Selv om NATO og Vesten selvsagt har begått feil gjennom historien, er det absurd å hevde at det som nå utspiller seg er en «direkte konsekvens» av Vesten. Putin er alene ansvarlig for denne grusomme krigen. Det er han som har invadert et annet land, og hevder at ukrainere ikke har krav på verken selvstendighet eller en egen stat.

Høyre synes det er uklart om Papalexiou uttaler seg som representant for partiet Rødt eller som privatperson. Vi ønsker derfor at Nesodden Rødt presiserer dette.

Rødt, som et parti på venstresiden med historiske bånd til både kommunismen og Russland, har nå et særlig ansvar for å ta tydelig avstand fra Putin og hans krigshandlinger, på samme måte som at høyresiden har et ansvar for å bekjempe høyreekstremt tankegods.

Vi mener at utsagnene til Rødts gruppeleder bidrar til å tåkelegge og vanne ut kampen mot diktaturet. Nå trenger vi at alle gode krefter samles og støtter ukrainernes rett til demokrati, selvstyre og frihet.