Formannskapet har på møtet i april behandlet Tangenten Eiendom AS forespørsel om overføring av flere av kommunens eiendommer til selskapets portefølje.

Saken avgjøres i mai-møtet.

Dette er tredje runde med overdragelse av kommunal eiendom til Tangenten Eiendom AS. Eiendommene som foreslås overført denne gangen er enten næringstomter eller LNF (Landbruks-, natur og friluftsområdet).

Hovedoppdrag til Tangenten Eiendom AS er å utvikle næringslokaler og sosial boligbygging. Rødt ser ikke hva hensikten med å overføre eiendommer som i dag er registrert som LNF-områder er.

Dette spurte jeg eksplisitt til daglig leder i formannskapsmøtet. Svaret var tydelig.

De ønsker LNF-tomtene overført med ønsket om at disse i framtiden skal sones om til næring. Daglig leder for selskapet argumenterte med at den ene tomten på Fagerstrand kunne egnes til sosial boligbygging.

Jeg undres! Har virkelig Tangenten Eiendom AS ikke mer håndgripelige planer på hvordan utvikle kommunale boliger med sosial profil, annet enn å se for seg at en LNF-tomt kanskje om ti eller tjue år skal omsones til bolig?

Vi som ansvarlig politikere kan ikke forholde oss så nonchalant til arealplaner vi har vedtatt.

Så lenge en tomt er LNF har den ikke utviklingsverdi. Ved å overføre LNF tomter til Tangenten Eiendom signaliserer man at disse er kandidater for omsoning.

Rødt har ikke noe imot at Munkerud og Håkonkastet, som jo er sonet til næring allerede, overføres til Tangenten.

Selv om vi har vært veldig skeptiske til opprettelse av en kommunal eiendomsselskap, ønsker vi at selskapet tross alt skal bidra til næringsutvikling på Nesodden. Men vi er imot at LNF områder skal inngå i Tangenten Eiendoms portefølje.

Vi skal ikke la et kommunalt eid aksjeselskap jobbe for å endre kommunestyrets planvedtak. I formannskapet har både MDG og SV uttrykt samme skepsis som oss, så får vi håpe at Venstre også kommer på banen og til slutt at Ap vet sin besøkelsestid og stemmer imot at Nesoddens LNF-områder havner i feil lomme.

Det er på høy tid at Tangenten Eiendom AS viser til konkrete planer til oss i formannskapet om hvordan de har tenkt å utvikle de eiendommene de allerede eier for å skape verdier for kommunen.

Å foreslå LNF-områder overført til Tangenten Eiendom er både splittende for formannskapet og har samtidig ingen støtte i befolkningen. Det setter også Tangenten AS i et dårlig lys.