Kjære kommunestyre,

Denne helgen ble en gutt på Fjellstrand angrepet av en voksen mann! Grunnen var at en guttegjeng kjedet seg og lekte ring-på-spring. Resultatet ble at en gutt i barneskolealdre ble jaget, angrepet og fikk både hjelm og sparkesykkel ødelagt av en voksen mann.

Sånn skal ikke skje.

Tidligere denne måneden skapte et innlegg på Facebook stort engasjement – temaet var det samme; barn som leker ring-på-spring på Fjellstrand, og hvor ille dette er. Da barna ble spurt om hvorfor dem lekte ring-på-spring så var svaret;

«Hva skal vi gjøre da- det er jo ingenting å gjøre på Fjellstrand».

Det er forståelig at ring på spring kan være irriterende for voksne, men dette er et symptom på noe mye mer irriterende - at barn ikke blir prioritert og satset på, også i de mindre grendene. At det ikke finnes gode møteplasser der de kan leke og være barn, uten å måtte bli kjørt langt av sted.

Det er forståelig at ring på spring kan være irriterende for voksne, men dette er et symptom på noe mye mer irriterende - at barn ikke blir prioritert og satset på, også i de mindre grendene.

På Fjellstrand har det de senere årene blitt bygd ut masse og det har flyttet masse barn til grenda. Dette er utrolig positivt for lokalmiljøet og utviklingen. Barna her er aktive, de liker å være ute og de sykler masse. Det bygges hopp og baner der de har muligheter, men ofte endre det med en voksen som sier de må slutte, de får ikke lov….

Dessverre kan det synes som at Fjellstrand ikke har så stor plass i den kommunale stedsutviklingen når det kommer til satsing på barn og unge, infrastruktur og folkehelsetiltak. Mens det på resten av Nesodden bygges både gangveier, tufteparker, etableres aktivitetstilbud og annet, så gis det kun byggetillatelser til Fjellstrand.

Fjellstrand er det eneste tettstedet på Nesodden uten tilknytning til omverden uten bil. Det er minimalt med lokale gang/sykkelveier, og de fleste barna beveger seg med livet som innsats i sitt forsøk på å være selvstendige med tanke på transport.

Fjellstrand er det eneste tettstedet på Nesodden uten tilknytning til omverden uten bil. 

Barna på Fjellstrand kan ikke sykle til aktivitetstilbud slik de kan på resten av Nesodden.

Barna på Fjellstrand kan heller ikke lenger ta med seg sykkel på bussen for å komme seg til ( sykkel)aktivitetene på resten av Nesodden.

Barna på Fjellstrand har ikke aktivitetstilbud i tilknytting til SFO på sin skole.

Barna på Fjellstrand har ikke, tross massiv utbygging, fått tilført noe som helst av aktivitets- eller leketilbud i sitt nærmiljø. Ikke engang ballbingen på skolen har kommunen finansiert.

Barna på Fjellstrand har ikke lenger den fine akebakken sin, da denne ble ødelagt i forbindelse med utbyggingen av den nye barnehagen.

Barna på Fjellstrand har ikke aktiviteter å ta seg til på kveldstid i sitt nærmiljø.

Barna på Fjellstrand har heller ikke politisk fokus - eller har dem det?

Det er ikke rart barna på Fjellstrand søker enkel moro og leker ring på spring- det er høyst forståelig! Det kunne vært verre……

Fjellstrand vel har sammen med noen ildsjeler gått sammen med et ønske om å bygge ut Fjellstrand aktivitetspark- en flott sykkel og aktivitetspark som treffer innbygger på tvers av generasjoner.

Ett sted for barna å leke uten å være til bry.

Ett sted for familier å oppsøke for å leke/trene sammen,

Ett sted for voksne og eldre å oppsøke for å trene.

Ett samlingspunkt for hele grenda!

For å lykkes med dette trengs finansiering.

For å få ekstern finansiering trengs også kommunal støtte og grunnfinansiering. Det er søkt om midler fra kommunen, de er positive til tiltaket og har gitt byggetillatelse til prosjektet, men de vil ikke være med å finansiere tiltaket.

Kjære innbygger på Fjellstrand og resten av Nesodden: vi nærmer oss valgår. Bruk stemmeretten din og stem med hjerte, stem på de politikerne som vil grenda og nærmiljøene godt - her betyr ikke partifarge så mye!!!

Kjære kommunestyrepolitiker - vær så snill!

Som folkevalgt har du nå, i forbindelse med behandlingen av budsjettet i kommunestyret, en gylden mulighet til å bidra med gi barna på Fjellstrand et fritidstilbud. Et tilbud vi i dag ikke har på Nesodden, et tilbud mange flere på Nesodden også vil kunne ha glede av.

Skolebarna på Fjellstrand trenger deg og ditt engasjement.

Skolebarna på Fjellstrand trenger fritidstilbud som ikke krever at dem kjøres rundt.

Barna på Fjellstrand trenger aktiviteter, og de trenger å få lov til å leke på meningsfulle og gode arenaer akkurat som resten av barna på Nesodden.

Fjellstrand trenger den foreslåtte aktivitetsparken.