Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er tilliten verdig?

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Nå er det snart lokalvalg. Dette er en kjempesjanse vi alle har til å påvirke politikken i årene framover. Når vi stemmer her i kommunen tildeler hver av oss partiet omtrent 1/12000 av kommunens samlete makt.
Den saken som ikke står på noe partiprogram, men som er viktigst av alle, er tillit til politikerne. Lar de hensynet til flertallet komme først? Eller er det egeninteresser politikerne/politikerkolleger måtte ha, som er viktigst?

Politikere tar avgjørelser i mange ikke-kontroversielle saker.
Men, utbyggingssaker står i en særstilling, fordi dette i stor grad påvirker kommunen vi bor i for evig. Derfor står interesser mot hverandre. Ettersom dette er saker som involverer mye penger, kan motivasjonen til enkelte politikere være å få en personlig gevinst.

Lokalpolitikken er inkluderende. Grunneiere som ønsker å gjøre om dyrket mark/skog til boligformål, eiere av tomter som søkes utviklet til bolig/næring, ulike typer håndverkere og arkitekter med egen bedrift, eller andre som måtte ha egeninteresse av et bestemt utfall i en slik sak, blir alle inkludert.
Forvaltningsloven har bestemmelser som skal hindre at egeninteressene bestemmer utfallet i en sak til sin fordel. Og det mangler ikke på etisk regelverk. Men, regler som bare står på papiret og i liten grad praktiseres, hindrer ikke egeninteressene i å trekke det lengste strået.

Politikerne sier at de ’sitter på benken’, når avgjørelsen faller.
Men, når politikerkolleger som er vennskapelig innstilt skal avgjøre saken, så er det grunn for befolkningen å betvile beslutningstakernes habilitet. Derfor bør politikere melde seg inhabile. Dette for å ivareta troverdigheten til partiet. Men, det skjer ikke, selv om dette er helt logisk.

I tillegg er Forvaltningsloven klar på at ingen politiker kan tilrettelegge saker. Utforming av reguleringsplaner er jo en slik tilrettelegging, fordi man gjennom denne kan ’tale sin sak’. Derfor er rollen som arkitekt med oppdrag i kommunen og lokalpolitiker ikke forenlig. For lover plikter vi alle å følge.

For noen år siden skrev Amta om en undersøkelse foretatt i kommunen der omtrent 80 % av politikerne og 74 % av befolkningen, mente at særinteressene bestemte i kommunen. Så mange kan vel ikke ta feil?
Dette viser at intensjonen med habilitetsreglene ikke er ivaretatt.

Men, problemet ble feid under teppet. Flertallet fortsetter å støtte opp om utbyggere. Som velger kan du selv gjøre noe med dette!
Stem et parti som ikke har interesser i utbyggingssaker og som samtidig er svært opptatt av å beholde velgernes tillit.

Vær smart! Stem SV!

Kommentarer til denne saken