Kommunestyret har bestilt plan for utbygging av Tangen sentrum.

Inne i planprogrammet ligger tomta til Kongleveien barnehage. Den er blant flere områder hvor «det anbefales at sambruk og bolig- og næringspotensialet undersøkes videre.»

Kongleveien barnehage ligger inne i Skolefallskogen, én av de viktigste 100-metersskogene vi har. En boligblokk her vil ha sterk negativ innvirkning på området.

Rødt foreslo å ta denne tomten ut av planen. Ifølge kommunedirektøren forelå det ingen konkrete planer for tomten og vi mente derfor at dette var et uproblematisk forslag.

En boligblokk her vil ha sterk negativ innvirkning på området. 

Olga Papalexiou og Geir Christensen

Vi ventet motstand fra «betongkameratene» Høyre, AP og Frp.

Mer overraskende var det at «miljøpartier» som SP og MDG gikk mot.

Senterpartiets Simons var tydelig. Barnehagen kunne flyttes og tomten utnyttes bedre.

MDGs Hoff-Elimaris synspunkt var vanskeligere å forstå. Han hevdet dette bare var et prosedyrespørsmål, og at han egentlig var enig med Rødt.

Er vedtaket om å utrede boligbygging ment bare som tidsfordriv for administrasjonen?

Har kommunestyret satt administrasjonen i gang med en utredning ingen vil ha resultatene av?

Når kommunestyret bestiller en utredning må vi forutsette at det gjøres på alvor. Hvorfor vil MDG ha dette utredet?

Vedtaket ble fattet mot Rødt og Venstres stemmer.

LES OGSÅ DISSE AMTA-SAKENE: