– Hvis alt går etter planen er piggtråden fjernet i morgen

Forsvarsbygg tok raskt affære da de fikk vite at det lå piggtråd på deres eiendom i Seierstenmarka.