Torsdag 13. oktober arrangerte Nesodden kulturråd «Kunstnermøte» på Flasken. Salen var fylt til merket av halvøyas kunstnere, kulturlivets representanter og en del politikere og folk fra kommuneadministrasjonen. Du måtte bruke skojern for å få inn de siste ankomne. 13 profesjonelle kunstnere og folk fra frivillighetskulturen holdt femminutters presentasjoner. Vi ble inngitt en kanonbra over- og innsikt i hva som rører seg i kunst- og kultursektoren, skjønt bare et utvalg – Nesodden har en utrolig breddeaktivitet på disse områdene.

«Alle» var der! Unntatt lokalavisa, som på forhånd var behørig informert om arrangementet. Dette var en unik anledning for Amta til å dekke kunst- og kulturlivet i kommunen, til potensiell leserglede og veiledning om hva som foregår for abonnentene. Men Amta uteble. De sviktet sitt journalistiske samfunnsoppdrag: Nesodden er Norges «beste» kunst- og kulturkommune. Og dette skjer gang etter gang i forhold til store kulturbegivenheter. Det avholdes jevnlig konserter i absolutt verdensklasse på denne halvøya, men hvor er lokalpressen?

Mener ikke avisa at de har kompetent journalistisk kompetanse til å gi adekvat omtale av kulturbegivenhetene? For et halvt år siden lovet redaktøren, i egen blekke, bot og bedring. Men hva skjer’a? Det er på tide å si ifra.

Kunst- og kulturlivet utgjøres av en salig, men fin, blanding av yrkesutøvere og frivillighet, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv, som for eksempel Flasken kjøkken og bar og Hellviktangen kunstkafé. Og kommunen, selv om kulturbudsjettet de siste årene er skåret mer enn til beinet, et stort paradoks – i vår kommune.

For å nevne frivilligheten spesielt, som jo også består av idretten, boligsamvirker, velforeninger og mange andre: arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 lønnede årsverk! Frivilligheten utgjør selve limet i lokalsamfunnet og gir det norske demokratiet en unik identitet og styrke. Ikke minst på Nesodden. Men dette er kanskje Amta uvitende om?

Hva skal man med en lokalavis som er – fjern, liksom?