På lørdag møtte tusenvis av mennesker opp i Oslo og andre storbyer til støtte for ulven. På tirsdag samles ulvemotstanderne seg i et fakkeltog for økt ulvejakt. Til sammen har rundt 14 000 mennesker demonstrert for eller imot ulv den foregående uken, og mediebildet har vært sterkt preget av nyhetssaker om ulvene som ble skutt innenfor ulvesonen, og de påfølgende reaksjonene.

Ulvedebatten engasjerer mange, og vekker sinne blant folket. Den fikk tidlig et bygd versus by-preg, og for noen dreier den seg nok like mye om dette, som om selve ulvespørsmålet. Samtidig vedrører ulvedebatten alle. Ulven i Norge er som kjent utrydningstruet, og en viktig del av økosystemet. Bøndenes bekymring må respekteres, og man må ikke glemme at det er de som lever tettest på ulven. Likevel er det vanskelig å forstå hvorfor ulven stadig blir sett på som den skyldige for tap av sau på beite, når både jerv, gaupe og bjørn tar mer sau enn ulven.

Akkurat som land i Afrika har ansvar for å ta vare på elefantbestanden og land i Asia har ansvar for å ta vare på pandabestanden, har land i Norden ansvar for å ta vare på sine rovdyr. Det er ikke et valg, hvor vi kan basere oss på hva som er mest praktisk, komfortabelt og lønnsomt for oss. Det er et ansvar. Det burde være en selvfølge at ulven skal tas vare på, men likevel holdes ulvebestanden nede på et unaturlig lavt nivå. Dette mener vi i Grønn Ungdom er uakseptabelt.

Hvert år blusser debatten opp igjen, og likevel har man stadig ikke kommet til enighet. Hvorfor? Det er vanskelig å si, men oss/dem-preget debatten har fått er åpenbart en faktor. Det er ikke lenger bare en debatt, men en følelsesladd konflikt. Det at den er følelsesladd gjør den ikke mindre gyldig; tvert imot, når saken vekker så sterke meninger og følelser som den gjør, er det desto viktigere at begge parter føler seg respektert og hørt. Men dette er ikke tilfellet, og den siste tiden har debatten bestått vel så mye av protester som av løsningsforslag. Ulvepolitikken fungerer ikke. Situasjonen krever umiddelbar handling, for dersom ting fortsetter slik de har gjort til nå, vil ingen av sidene noen gang bli fornøyde. Feiden vil fortsette, de samme argumentene vil bli gjentatt om og om igjen, og ulven vil måtte ta støyten for politikernes manglende handlingskraft.