Sveriges ambassadør i Norge foretok en høytidelige åpningen av utstillingen «Å leve med ryggmargsbrokk». Utstillingen gir gjennom tekst og bilder et godt inntrykk av hvordan det er å leve med ryggmargsbrokk.

Høsten 2017 møttes en gruppe mennesker med ryggmargsbrokk flere ganger for å snakke om hvordan det er å leve med ryggmargsbrokk. Før hvert møte fotograferte deltakerne basert på et felles avtalt tema. Fotografiene fungerte som tema for diskusjon og dialog. Gruppen bestemte seg for å lage en fotoutstilling med bildene og valgte tekster. Tema, bildevalg, tekster og design av utstillingen ble de enige om i gruppen.

Bildene og tekstene i utstillingen kretser rundt temaene meningsfull hverdag, kommunikasjon, kampen i hverdagen og tilgjengelighet.

Utstillingen er initiert av den svenske stiftelsen Spinalis og vises på Sunnaas i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Utstillingen vil vises fram til 28. november i området ved hovedinngangen på Sunnaas sykehus.