Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan skal barn og unge lykkes i sin hverdag?

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Lavterskeltilbud er viktig for at dagens barn og unge skal ha en trygg oppvekst og lykkes i sin hverdag. Skolehelsetjenesten er et veletablert tilbud som barn og unge har et forhold til, og som oppleves som enkelt å bruke. Tilbud om helsestasjon følger elevene helt opp i høyere utdanning, nettopp fordi det er et veletablert tilbud.

Frogn Arbeiderparti vil sikre at alle elever skal ha tilgang til skolehelsetjenesten hver dag, åpne for e-helsesykepleier og sikre midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner. Dagens unge bruker ulike sosiale medier, og vår skolehelsetjeneste må utvikle bruk av disse plattformene – for å være tilgjengelig. Tilgjengelighet skal være både fysisk og på nett, nettopp for at det skal være en lav terskel å nå denne tjenesten.

Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsettingen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.
Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Det er behov for utbygging- og spredning av kommunale tilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager, og helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen av dokumenterte effektive arbeidsmåter som rask psykisk helsehjelp.

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefelt, og myndighetene ønsker blant annet et styrket lavterskeltilbud i kommunene. Det er derfor et mål at det etableres flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp. Dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til befolkningen.
Frogn Arbeiderparti vil ta initiativ til at Frogn kommune søker midler til å etablere rask psykisk helsehjelp.

Fysioterapi til barn og unge opp til 20 år

Frem til høsten 2019 har Frogn kommune hatt et fysioterapitilbud til barn opp til 20 år. Tilbudet innebærer undersøkelse og behandling i barnehagene, skolene og i hjemmet.
Fra høsten 2019 gjør kommunen om tilbudet, slik at barn og unge som går på skole og har behov for denne tjenesten må gå til et fysikalsk institutt. Det betyr at barn som har et behov ikke lenger får en oppsøkende tjeneste, men selv komme seg til behandler.

Det vil få mange konsekvenser og er en nedbygging av helsetilbudet til barn og unge. Konsekvensen er ofte at foreldre må følge barnet. Tjenesten blir bare gitt på dagtid, og det medfører heftelser for foreldre som jobber fullt. Blant annet må de ta seg fri for å følge barnet. Barn med behov for fysioterapi har ofte også andre utfordringer i sin helsetilstand, og det kan derfor bli mange turer med fri fra jobb for foreldrene. Barnet må tas ut av skolen og går glipp av undervisning. Konsekvenser er at dette kan gå utover læring og det sosiale spillerommet til barnet.

Fysioterapi til barn er ofte et forebyggende tiltak, slik at barnet skal kunne få utnyttet sitt fulle potensial når det er på vei inn i voksenlivet. Ved å få mindre fysioterapi vil det på sikt kunne få negative konsekvenser for vekst og utvikling for hvert enkelt barn. Frogn kommune burde ikke endre dette tilbudet, men snarere styrke det.

Et eksempel er: En ungdom brekker benet på vinteren og får etter hvert tilbud om fysioterapi på skolen etter skoletid. Det var et langt forløp, og ungdommen trengte det for å få hjelp til å gå riktig etter bruk av rullestol. Det ble satt inn forebyggende tiltak når det ble tydelig at det gode benet begynte å gjøre vondt etter å ha gått med feil belastning.
Resultat: Fire-fem ganger konsultasjon på skolen medførte stor bedring, og benet helet seg fint uten belastningsskader på det friske benet. Dette tilbudet hadde ikke vært mulig å få gjennomført dersom foreldre måtte kjørt kl. 14.00. På vinterstid er det ikke mulig å komme seg rundt på krykker selv. Dermed hadde ikke ungdommen fått hjelp i tide, noe som kunne resultert i livslange plager.

Et annet eksempel er: Et barn med helseutfordringer får tilbud to ganger i uken. Ordningen ble gitt uten foreldrenes store tilstedeværelse. Nå må barnet kjøres til institutt to ganger i uken, og foreldrene og barnet får henholdsvis mye fravær fra jobb og skole. Det får negative konsekvenser for foreldre og barn, og kan resultere i dårlig utnyttelse av barnets fysiske kapasitet på sikt.

Frogn Arbeiderparti vil ha fysioterapeut tilbake i egen regi.
 

Kommentarer til denne saken