Lærerstreik har synliggjort skjevheter i lønnsutvikling til en av de viktigste gruppene kommuneansatte, lærerne. Kravene viser seg å være både legitime og rimelige. Nesoddskolene har ennå ikke blitt rammet av streiken, men om konflikten ikke finner en løsning snart, vil den også ramme våre elever.

Rødt, Venstre og SV har sendt en anmodning til ordføreren om å ta initiativ overfor KS til å søke en løsning på konflikten. Ordføreren på sin side velger å gjemme seg bak et summarisk vedtak, fattet i formannskapet i juni. Hun uttaler i Amta:

--«Jeg må forholde meg til at de folkevalgte på Nesodden stemte ja til forhandlingsresultatet. Vi kan ikke trekke tilbake det vedtaket vi gjorde i juni» konstaterer ordfører Forsland. (https://www.amta.no/gar-imot-sitt-eget-vedtak-larerne-er-lonnstapere-for-sjette-aret-pa-rad/s/5-3-1302020)

Hvorfor ikke det? De fleste konflikter løses gjennom at det fremforhandles et kompromiss. Ved at partene ser på nytt på krav og tilbud. Nesodden kommunestyre kan bidra til dette. Ordfører ønsker ikke dette. Hun oppfatter at et vedtak fattet i juni, uten kunnskap om konflikten og skjevheter i tilbudene, skal være hugget i sten og at det ikke er rom for revurderinger.

Hun er ordfører for et parti som kaller seg Arbeiderparti. Derfor vil Rødt stiller henne to betimelige spørsmål:

– Hvorfor mener ordfører at lærerne (etter alt skryt under pandemien) skal ha dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet og tape kjøpekraft?
– Hvorfor vil hun lukke muligheten for å revurdere vedtak?