FROGN: I en pressemelding kommer det fram at tilbudet går ut til innbyggerne som sitter hjemmeisolering. Her kan de i første omgang få hjelp med innkjøp og hjemkjøring av dagligvarer.

– Vi ser at det nå er mange som engasjerer seg i lokalmiljøet og vil bidra. I situasjonen vi er i nå, er alle egne initiativer og bidrag til beste for innbyggerne velkomne. Kommunen har nå inngått samarbeid med DFI, i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet, for å møte de kommende behov som kan løses med frivillig innsats, uttaler ordfører Hans Kristian Raanaas.

Få hjemmehjelp

For å få hjelp, må en laste ned gratisappen Nyby. Denne finner du på App Store eller Google Play. Her kan brukeren registrere seg og velge «Be om hjelp fra frivillige i Frogn kommune».

En frivillig hjelper vil så ta kontakt for nærmere avtale så snart det er mulig. Den frivillige har identitetskort, signert taushetserklæring og kjenner rutine for smittevern, opplyser dem i en pressemelding.

– DFI har god kompetanse på å organisere frivillig arbeid. Responsen fra personer med tilhørighet til vår organisasjon som ønsker å bidra er stor. Sammen skal vi gjøre det vi kan for å bidra best mulig til Frogns innbyggere i tiden framover, forteller daglig leder i DFI, Teresa Storrud Visedo.

På denne nettlinken kan du lese mer om tilbudet.

Ønsker frivillige

De ønsker også at flere som har mulighet kan melde seg til Frivillighetssentralen.

– Om noen som leser dette har lyst til å bidra med frivillig innsats, er de velkomne til å registrere seg på Frogn Frivilligsentrals hjemmeside. De frivillige blir kontaktet dersom vi ser at det blir behov for deres innsats», Forteller Gro Paulsen leder for Frogn Frivilligsentral.

Organisert på Nesodden

På Nesodden har også det samme tilbudet blitt organisert.

– Det er mange barn og ungdommer som fremdeles samler seg i store grupper. Vi har fått en del frivillige voksne som har sagt seg villige til å gå rundt å minne om at det ikke er greit å oppholde seg i større grupper for tiden, forteller lederen av Nesodden Frivilligsentral, Hege Emilsen.

Les mer om det i saken under: