Har du fortsatt ikke bestemt deg hvem du vil gi din stemme for å styre Nesodden og det nye Akershus?

Da ønsker jeg å minne deg om at i usikre tider trengs jordnære politikere. Vi må være forberedt på uønskede hendelser også i kommunen; det være seg villede som sabotasje av f.eks styringssystemer, men også som følge av mer ekstremvær.

I Senterpartiet er vi opptatt av at vi har en god sikkerhet og beredskap hvor kommunen vår må være forberedt på å håndtere slike uønskede hendelser. Bevisstheten rundt dette er for lav, og vi har mye å ta igjen for å være tilstrekkelig forberedt. I dette arbeidet mener Senterpartiet at vi må prioritere det aller viktigste for alle, nemlig mat, vann, varme/energi og livsnødvendige medisiner. Den teknologiske utviklingen har gitt mange fordeler, men også sårbarheter som vi må evne å lukke slik at tjenester er tilgjengelig når vi trenger de som mest. For eksempel må kommunen være forberedt på utfall av strøm og elektronisk kommunikasjon for de funksjoner som må være tilgjengelig til enhver tid. Kommunen har ansvar for en rekke mennesker som ikke klarer å ta vare på seg selv. Vi må derfor ha på plass reserveløsninger for bortfall av strøm og elektronisk informasjon for å ivareta dette ansvaret som kommunen har. Kommunen må heller ikke ensidig omlegge all transport til strøm, men beholde noen av kjøretøy som går på fossilt drivstoff. Det er også mye sikkerhet i å ikke sentralisere alt ett sted, i tilfelle det går tapt som følge av én hendelse.

Ønsker du at det skal være mulig å bygge bolig og etablere næringsvirksomhet utenfor sentrumskjernen; så må du huske å stemme Senterpartiet ved Fylkestingsvalget: Det nye fylkestinget vil behandle utkastet til nye planretningslinjer som åpner opp for dette. Det er langt fra sikkert at et flertall av partiene støtter oss i det. Din stemme kan gjøre en forskjell!

Lokalt må vi ha et kommunalt planverk som involverer de frivillige og lokalt næringsliv. Senterpartiet er opptatt av at vi får kartlagt hvilke ressurser kommunen har utover sine egne; kapasiteter både blant de frivillige og næringsdrivende.

I sum handler dette om at vi i Senterpartiet ønsker å bygge kommunen vår mer robust for en mer usikker tid. Aldri før har det vært viktigere med en jordnær politikk som sikrer det aller viktigste først. Håper derfor at du gir Senterpartiet en stemme til høsten; Paul Simmons og gjengen hans til kommunestyret! I tillegg til Jane Bråthen og Anders Graven til fylkestinget.