Nesodden er kanskje ikke så stor, men ganske oval. Grensen mot fjorden er 29,5 km lang [1], og for mange av oss som er oppvokst på Nesodden er den noe av det mest karakteristiske vi har.

Jeg bor fem minutter unna Oksval båthavn, så både jeg og søsknene mine og vennene har vokst opp med vannkanten som naturlig tumleplass. Vi har fisket krabber på brygga og sneket oss forbi badehusene, tittet på merkelige ting og badet til leppene våre ble blå og skjelvende. Om våren når solen tittet frem var det å dra på stranden en inkluderende aktivitet der alle i klassen var invitert. Uten organisering, hvor mange andre plasser skjer det?

Jeg har også vært veldig glad i å gå helt nede i vannkanten så langt jeg kommer. Dessverre er det mange steder på Nesodden hvor dette ikke er så lett å drive med. En kan ikke gå stort mer enn 20 minutter før en kommer til et gjerde, en brygge eller endatil et hus. Og det er trist, for dette er områder som egentlig skal være helt åpne. [2]

Etter 1965 har det ikke vært lov å bygge nærmere vannet enn 100 meter. Både fordi alle skal ha tilgang til vannkanten etter allemannsretten, og fordi de spesielle og sårbare økosystemene i skillet mellom vann og land må beskyttes.

Likevel gis det dispensasjoner over alt og det står igjen masse stengsler fra gammelt av, og særlig her i vår tidligere hyttekommune.

Nye tverrfaglige forskningsprosjekter på konsekvensene av bygging nede i vannkanten har pekt på at vi ikke vet nok om hvordan bygninger påvirker marin flora og fauna.[3] Hva skjer for eksempel når ruglete stein blir erstattet med rett betong eller bunnen graves opp for å legge en kabel?

Strandsona som ligger der har en egenverdi i seg selv og en ro som alle fortjener å ha tilgang til. Og barna til de som flytter hit må også få muligheten til å skli og falle, møte venner, se på merkelige ting og kjenne på roen og bølgeskvulp. Det fordrer respekt, kjærlighet og nysgjerrighet for havet. Noe vi ikke kan få på skolen, men som har en enormt stor verdi.

Da vi i Nesodden Natur og Ungdom stilte representanter fra partiene spørsmål om hvorvidt partiene ville gi dispensasjon til bygging i strandsonen, sa Høyre og FrP at de ville det. [4] Når jeg skal gå til urnen i dag er det derfor helt utenkelig for meg å stemme på dem. For selv om det er mange som ønsker å flytte til Nesodden er det viktig at vi også bevarer nettopp det nesodden de trakter etter. Og da er, i alle fall i mine øyne, strandsonen helt sentral.