DRØBAK: - Jeg skjønner at Solid Prosjekt AS er utålmodige, men samtidig må de også erkjenne at Frogn kommune må behandle og vedta en omfattende byutviklingsplan før vi kan behandle byggesaken deres, sier Frogn-ordfører Haktor Slåke.

Ønsker å leie ut

Mens utbyggeren Solid Prosjekt AS venter på Frogn kommune, ønsker selskapet å leie ut alt av lokaler som Norsk Luftambulanse disponerte.

Den jobben har Solid Prosjekt AS overlatt til Viken Eiendom AS. Der forteller daglig leder dag Eilif Rasmussen at lokalene fortsatt ikke er leid ut.

– Vi har hatt interessenter, men det vi ønsker er å få leid ut alt samlet, både kontorer og lager. Det har vi så langt ikke lykkes med, sier daglig leder Jørn Eilif Rasmussen.

– Synes det bare er trist

Solid Prosjekt AS kjøpte luftambulansetomta, som er på 9600 kvadratmeter, for 32 millioner kroner. Tanken er å bygge blokker som samlet vil 100 leiligheter. Verken pris eller størrelser på leilighetene er bestemt.

– Vi står klare til å komme i gang med realiseringen av leilighetsprosjektet, men venter altså på at Frogn kommune skal få behandlet byggesaken vår, sier daglig leder i Solid Prosjekt AS, Kim Johansen.

 

– Hva tenker du om at Frogn kommune ikke kan behandle byggesaken deres?

– Jeg synes først og fremst det er trist. Og jeg har ikke vært borti noe verre enn det vi har opplevd av treg byggesaksbehandling som det vi opplever i Frogn kommune.

– Vet du at behandlingen av deres byggesak henger på å få vedtatt en byutviklingsplan for Drøbak?

– Ja, jeg vet det. Men det er trist likevel at vi må stå i kø og ikke minst vente så lenge for å få realisert vårt leilighetsprosjekt, sier Johansen.

– Beklagelig at vi ikke er kommet lenger

Ordfører Haktor Slåke er godt kjent med planene Solid Prosjekt AS har for luftambulansetomta.

– Og vi må bare beklage at selskapet må vente lenger enn de ønsker på å få grønt lys for å bygge leiligheter. Men jeg gjentar, Frogn kommune må få mulighet til å vedta byutviklingsplan før byggesaken til Solid Prosjekt AS vedtas. Vi regner med at denne planen kan sendes ut på førstegangs høring i løpet av høsten, sier Slåke.

Omfattende byutviklingsplan

Når det gjelder byutviklingsplanen, er tanken at den skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn, og Dyrløkke skal være kommunens andre handelssentrum. Mellom Gamle Drøbak og Dyrløkke skal det utvikles en sammenhengende by med aktivt næringsliv og boligområder.