Gå til sidens hovedinnhold

Ingen barn skal miste tilbudet på Steilene

For abonnenter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et debattinnlegg hevder Forbundet Kysten, Oslofjordens Friluftsråd og Nesodden Seilforening at flytting av den ulovlige småbåthavnen på Alværn medfører tap av tilbud for barn på Nesodden. Dersom det hadde vært riktig, så ville det vært grunn til stor bekymring.

Forbundet Kysten, Oslofjordens Friluftsråd og Nesodden Seilforening eier 50 % av Sameiet Alværn småbåthavn og Nesodden kommune eier resten. Rundt juletider kom det et varsel om at sameiet ville bygge et 100 meter langt betonganlegg 25 meter fra kystlinjen for å etablere enda flere private båtplasser. Nesodden kommune og de øvrige sameierne ville altså privatisere dobbelt så mye uberørt kystlinje i et kulturhistorisk viktig område. Disse plassene ble solgt før godkjenning for kr 75.000 pr. stk. til kjøpere på en lukket liste. Seilforeningen vil ifølge eget utsagn sperre av det meste av anlegget for allmennheten for å sikre de private båtplassene mot tyveri og hærverk.

I høringen så påpekte jeg at dagens anlegg er ulovlig og at utbygging heller ikke er lovlig fordi den tilgrensende eiendommen har strandrett i området hvor de private båtplassene anlegges. Dette har blitt ignorert av Nesodden kommune i saksbehandlingen.

Som det fremkommer i innlegget, så har dagens småbåthavn ligget der i mange år. I 1993 godkjente kommunen en mindre båthavn i bukten. For å spare penger og samtidig få flere private båtplasser, så valgte man å bygge anlegget i strid med godkjennelsen. Siden den gang har Nesodden kommune og sameierne drevet det ulovlige havneanlegget. Med unntak av fem plasser, så er de øvrige plassene fritt omsettelige for ca. kr 50.000 og 1/3 av plassene tilhører i dag private.

Fordi sameiet ikke respekterte strandretten så ble det før sommeren varslet om at det ulovlige anlegget måtte flyttes lenger ut eller fjernes, slik at det blir lovlig. Tilbakemeldingen på dette har vært svært aggressiv og kommunen vil nå gi seg selv dispensasjon fra egne ulovligheter. Strandretten vil den ikke respektere.

Nesodden kommune eier det aller meste av strandlinjen i området inkludert dypvannsbryggen med kjørerampe. Det er uproblematisk å utvikle et anlegg i eget område som gir nok plass til nødvendige båter for å sikre aktivitetene på Steilene. Uenigheten handler ikke om barnas interesser, men derimot private båteieres interesser. Selvfølgelig skal jeg bidra til å finne en løsning som gjør at alle barn beholder sine tilbud, men det kan ikke forventes at Nesodden kommune eller de øvrige sameierne skal tjene penger på å selge båtplasser i andres strandsone. Oksval brygge ble også bygget ulovlig i strandsonen og Høyesterett beskrev dette som en uhjemlet okkupasjon og besluttet at den måtte flyttes lenger ut. Sameiet Alværn Småbåthavn mener tilsynelatende at Høyesterett da driver «gedigen privatisering av strandsonen».

Med dette håper jeg at alle kan være trygge på at barnas tilbud består.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.