Strømpriser, bensinpriser, matpriser, renter, vi er på vei inn i en ny dyrtid konkluderer SIFO (Forbruksforskningsinstituttet). De fleste har en del å gå på, men for ca. 5 prosent av husholdningene skaper dette alvorlig trøbbel. Dette kommer til å bli en stor utfordring for velferdsordningene våre og krever ny gjennomtenking av våre virkemidler og økt beredskap. På denne bakgrunnen fremmet Rødt en interpellasjon hvor vi spurte ordføreren om hvordan hun tenkte om de nye utfordringene, og fremmet følgende enkle forslag:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om tiltak for å møte økende fattigdom.»

Ordfører Kjenner Forsland argumenterte iherdig imot forslaget og ville begrense spørsmålet til kommunens budsjettbehandling:

«Det kommer en sak i oktober i forbindelse med budsjett og handlingsplan. Da blir mye svart ut, og vi politikere kan komme med spørsmål og forslag.»

Våre argumenter om at det kreves ny kunnskap og nytenking rundt dette for å kunne fatte gode budsjettvedtak, falt på stengrunn.

Ordfører fikk flertallet med seg:

For: Rødt, SV, KrF, Venstre og halve MDG
Mot: AP, Høyre Fremskrittspartiet, Senterpartiet og halve MDG

Så da vil flertallet redusere denne store utfordringen til en detalj i budsjettdiskusjonen.

Et samfunn takler og absorberer en vis mengde sosiale utfordringer. Blir utfordringene for store kan hele samvelde rakne. Mitt spørsmål til ordføreren er derfor:

Føler du at kommunestyret har nok kunnskap til å være forberedt på å takle de sosiale utfordringene vi står overfor?