DFI som samfunnsaktør

Av
DEL

InnsendtDe fleste som VIL vite, vet at frivillige organisasjoner er selve samfunnslimet. Problemet er at det ofte er så selvfølgelig, at det ender opp i nettopp det. En selvfølge.

Det glemmes at bak det meste som skjer av samfunnsutvikling ved frivillige organisasjoner, er det tusenvis av medlemmer, ledere, trenere, og " ildsjeler " som gjør at utøvere og deltakere, kan få dyrke sine fritidsaktiviteter. Og dermed blant annet oppnå helsegevinster og et godt liv som sparer samfunnet for enorme summer.

Det er bred enighet om at kommunen er avhengig av organisering, utøvelse, utførelse av forebyggende arbeide fra frivillige organisasjoner. Men så er også frivilligheten avhengig av at kommunen stiller opp i en likeverdig dugnad for å oppnå resultat.

Dialogmøter

DFI som en av de store aktører i Frogn, gjennomfører for tiden dialogmøter med de politiske partier. Selv om det ikke er så lenge siden sist, var det for oss i Frogn KrF meget god informasjon om alt det frivillige engasjement som hver dag utføres. Men og det som DFI opplever som utfordringer.

Alle venter på Bølgen!

Bølgen som organisatorisk, praktisk og økonomisk kommunalt foretak, med lovmessige spilleregler og forretningsmessig drift i samsvar med dette, er en nyskapning i Frogn. Med til dels konkurrerende aktiviteter til blant annet DFI.

Her trengs det likeverdig dialog og samarbeide for å unngå kulturkollisjoner mellom frivillighet, formell profesjonalitet, og det kommunale selskap. Og kommunestyret som både folkevalgt organ og generalforsamling for Bølgen, må få til forretningsmessige og " folkelige " løsninger som i alle fall ikke reduserer den ulønnede frivillige aktivitet og innsats. Samt sørge for at ALLE BARN, også de økonomisk svakstilte, kan delta. Det blir spennende å se hva den nye regjeringen og statsråd Ropstad etter hvert kommer opp med i den sammenheng.

En av oppgavene for kommunalt nivå er blant annet å tenke likeverd og aksept for at DFI er både fagorgan på utfordringer og behov. Samt igangsetter og vedlikeholder på et bredt nivå.

Samhandlingsliste

På dialogmøte ble Frogn KrF presentert en samhandlingsplan på 10 punkter, som vil ivareta både nåtid og fremtid for innbyggerne. Viktige og nødvendige punkter. Men alt kan ikke gjøres på en gang.

Frogn KrFs politiske innspill til DFI som fagorgan, er å utarbeide en tydelig prioritert liste. Så konkret som mulig slik at de folkevalgte vet nøyaktig hva DFI ser som det absolutt viktigste. Og dermed gjennomføre tiltak i tur og orden etter en samlet plan sammen med kommunen.

Et meget nyttig og informativt møte med DFIs ledelse, som gav oss nødvendig og fornyet kunnskap.

sigbjørn kvistad

Styremedlem i Frogn KrF

Artikkeltags