Tur til Søndre Håøya

Av

Søndag 2. juni arrangerte Frognmarkas Venner tur på Søndre Håøya.