Søster Hildegard om Hildegard: Hvordan finne vårt eget lys og høre hjemme i verden?


Igjen har Lars Michael Næss, leder av filosofitreffet gjennom Frivilligsentralen, skaffet en interessant foredragsholder. Dette er det tredje foredraget denne våren og denne gangen handler det om Hildegard av Bingen – middelalderkvinne, nonne og abbedisse - og hennes betydning for menneskene av i dag.

Sr. Maria Hildegard Koch født 1946, er opprinnelig fra Köln i Tyskland. Hun trådte inn i dominikanerorden i 1967 i Tyskland, hvor hun i 23 år var leder av et bofellesskap i en barnelandsby utenfor Köln. Hun har en bred bakgrunn som pedagog og lang erfaring som sjelesørger og foredragsholder.

I 1990 kom hun til Norge og ble norsk statsborger.

Ved siden av hennes mangeårige tjeneste som sjelesørger og familierådgiver innenfor Oslo katolske bispedømmes familiekontor gjør hun tjeneste på Lunden kloster som gjestesøster og klosterets økonom og forvalter.

Etter foredraget åpnes det for samtale fram til kl. 21.

Arrangør: Nesodden Frivilligsentral i samarbeid med Nesodden Bibliotek

Filosofitreff onsdag 23. mai kl. 19:00

Bibliotekshjørnet, 2 etasje