Ungdomsundersøkelse på Nesodden denne våren

Ungdata 2019.

Ungdata 2019. Foto:

Av

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som dekker helheten i ungdommenes liv. Spørreskjemaet omfatter et bredt spekter av temaområder som skole, foreldre og venner, lokalmiljø, bruk av sosiale medier, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd med mer.

DEL

InnsendtI år gjennomføres undersøkelsen i uke 7 på ungdomsskolene, og det blir spennende å se utvikling, endringer og trender i forhold til undersøkelsene som ble gjort i 2013 og 2016. Denne gang er også alle 3 trinnene på videregående med, så det vil gi oss et enda bedre datagrunnlag enn tidligere.

Resultatene i seg selv gir en tilstandsrapport som sier mye om hvordan det er å være ung på Nesodden i dag. Det omfattende datamaterialet vil i neste omgang danne utgangspunkt for videre analyser, der relevante spørsmål som «hvorfor er det slik på Nesodden» og «hva kan vi gjøre med det» blir sentrale i det videre arbeidet. Ungdata er derfor et kartleggingsverktøy som gir et godt kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og politikkutvikling.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system, og innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer anonymt på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. For utfyllende informasjon om undersøkelsen, se www.ungdata.no

Fagenhet Ungdom og Fritid koordinerer Ungdata i Nesodden kommune, og spørsmål kan rettes til jutta.bachmann@nesodden.kommune.no eller tlf: 908 32 053.

Tom Sammerud

Fagsjef Ungdom og fritid - Nesodden kommune

Følg på: Facebook

Artikkeltags