Innstiller på servering fra 1. mai, men Per mener dette er altfor seint

Rådmannen innstiller på at det blir tillatt å servere på torget fra 1. mai. – Dette er for seint. Vi må få med oss påska, sier Per Klynderud ved Cafe Drøbak som sammen med Hotell Reenskaug skal ha serveringen på torget denne sommeren.