Innstilt på gjenåpning av barnehagene, men spørsmålene er mange

En intervjurunde med flere barnehageansatte på Nesodden, viser at de er innstilt på å få gjenåpningen til å fungere mest mulig strømlinjeformet, men at veilederen kom litt for nær åpningsdatoen.