4. mars 2022 ble det publisert en kronikk i Amta om den komiske skolestruktursaken i kommunen. Kronikken peker, helt korrekt, på det absurde i at kommunen nå planlegger å legge ned skoler til tross for at skolene i Frogn har god kvalitet og driftskostnader langt under gjennomsnittet for norske skoler. Ja, det er ingen hemmelighet at økonomien i vårt kjære Frogn er hardt presset, men det skyldes altså ikke skolene. Kronikkforfatterne peker på en rekke mindre heldige investeringer og beslutninger som over tid har ført kommunen i det økonomiske uføre vi nå er i. Nå må det ryddes opp og plutselig er det skolenedleggelser som er løsningen på kommunens problemer. Kan det virkelig stemme?

Vi hevder nei! Skal Frogn kommune ha en bærekraftig demografi på sikt må vi tiltrekke oss unge folk og barnefamilier (som også betaler skatt). Kommuner som satser på barn og oppvekst har åpenbart bedre kort på hånden enn kommuner som ikke gjør det. Trenden etter pandemien er at unge voksne flytter fra Oslo til nabokommunene. En av våre nabokommuner, Nordre Follo, har eksempelvis satt seg som mål å være en av landets beste oppvekstkommuner, noe som står i sterk kontrast til det vi opplever i Frogn i dag. Hvis skolesjefen og rådmannen får gjennomslag for skolenedleggelser er vi redde for at kommunen vår taper kampen om barnefamiliene. Og dermed fremtiden!

Beslutning om å legge ned barneskoler og slå sammen ungdomsskoler er en beslutning som vil få konsekvenser i flere tiår frem i tid. En god prosess som skaper tillit hos alle innbyggere i kommunen, er derfor viktig. Man skulle dermed tro at beslutningsgrunnlaget var vel fundert, med grundige beregninger og analyser av ulike scenarioer. Men nei, det har ikke kommunen tatt seg tid eller råd til. Vi står altså ovenfor en sak som får store konsekvenser for kommunens innbyggere både nå og fremover i tid, uten at vi vet om det faktisk vil føre til besparelser. Det er nemlig ikke regnet på hva de konkrete kostnadene og besparelsene ved forslagene blir.

Vil har troen på befolkningsvekst og en sunn demografi i Frogn. Nå håper vi at politikere stemmer for barna! Vi må satse på skole og barnehage og dette må prioriteres foran subsidiering av treningssenter, kafé og nytt rådhus! Det må settes av penger til vedlikehold av bygningene og til drift slik at vi kan opprettholde den gode kvaliteten Frogn-skolen har hatt over tid. Nedleggelse av skolene våre er ikke løsningen!

Hilsen bekymrede foreldre ved Heer skole.