Gå til sidens hovedinnhold

Ja, vi har råd til Frogn Høyre

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Venstre ved Erik Lundeby spør i sitt leserbrev 22. august «har vi råd til Frogn Høyre». Leserbrevet starter med en graf som viser utviklingen av budsjettert driftsresultat fra 2016 og fram til 2019. Lundeby mener Høyre ikke har stått for forutsigbarhet, klokskap og økonomisk nøkternhet.

Det er flere unyanserte påstander i Lundeby sitt leserinnlegg. Blant annet insinuerer Lundeby at det ikke er satt av penger til fond i perioden. Fakta er at det i årene 2016–2018 er avsatt 61 millioner kroner på disposisjonsfondet.

Lundeby insinuerer videre at de reduserte marginene skyldes planlegging av tiltak som ikke blir noe av. Det er riktig at Høyre har vært med på å stoppe noen få prosjekter i perioden som vi mener ikke ble som ønsket. Høyre mener det bør være et mål at prosjekter er så godt forankret at resultatet ikke kommer som en overraskelse når planene legges fram for politisk behandling. Høyre er ikke enig i at det vil styrke kommunens økonomi og gjennomføre dårlige prosjekter.

Lundeby skriver også at Venstre sammen med Høyre, Frp og delvis Senterpartiet i forrige periode vedtok betydelige satsinger på både skole-, helse-, kultur- og idrettsområdet, men at det samtidig ble lagt vekt på at økninger på driftsbudsjettet skulle ses opp mot kutt. Det er riktig at disse satsingen ble gjennomført. Høyre er imidlertid forundret over den manglende forståelsen av kommunens økonomi som Venstre viser i sitt innlegg. En viktig del av satsingen er nytt helsebygg på Ullerud og Seiersten idrettspark, inkludert Bølgen. Dette er store prosjekter som har medført høyere finansutgifter. Fra 2016 til 2019 har de årlige finanskostnadene i driftsbudsjettet økt fra 46 millioner kroner til 70 millioner kroner, hvilket er 24 millioner kroner mer i 2019. Dette er samme beløp som nedgangen i budsjettert driftsresultat fra 2016 til 2019 og reduksjonen i driftsmarginene i denne perioden er et resultat av de store satsingene som Venstre var med på å vedta i forrige periode.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at det ikke er greit for Høyre at marginene er så lave som de er nå. I motsetning til Venstre mener vi imidlertid at økonomien må styrkes gjennom en langsiktig satsing på tiltak som ikke samtidig raserer kommunens etablerte tjenester. Dette ga vi tydelig signal om allerede i behandlingen av handlingsplanen for 2019. I tillegg til å få flere barnefamilier til kommunen, samt mer målrettet eldreomsorg påpekte vi behovet for at kommunen kontinuerlig jobber for å produsere sine tjenester på smartere måter. Eksempelvis må kommunen satse på velferdsteknologi og andre digitaliseringstiltak.

Høyre vet at det vil ta tid før vi ser effektene av en slik langsiktig satsing, og er forberedt på å tåle lave marginer i en periode. Alternativet vil være betydelige kutt i tjenestene. Med et disposisjonsfond på 100 millioner skal kommunen ha nødvendig handlingsrom og Høyre kan fortsatt garantere at det ikke blir eiendomsskatt i Frogn.

Kommentarer til denne saken