– Jeg er ikke imot utbygging, men du ser jo hva som skjedde på Gjerdrum

Ved Odalsbekken, sør i Drøbak er det planlagt rundt 300 boliger. Kjentmann Vidar Skyttern advarer.