Navn: Hege Elnæs
Alder: 54 år
Bor: Frogn
Yrke: Rektor Frogn kulturskole

– Nå har kulturskolen startet opp igjen. Hvordan har det siste halvannet året vært for deg som rektor?

– Det siste halvannet året har selvsagt vært krevende, med både oppturer og nedturer. Når det vi jobber med handler om utfoldelse, mestringsglede og samspill, så ga koronaen oss noen utfordringer. Imidlertid er jeg utrolig imponert over hvor løsningsorienterte de ansatte har vært! De lar seg ikke stoppe så lett, og klarte å løse oppgavene våre utrolig bra. Så må jeg få benytte anledningen til å takke alle foresatte! Som har vist oss så stor forståelse, og ikke minst hjulpet oss med fjernundervisningen når den pågikk. Når en elev plutselig skal ha undervisningen sin hjemme, så har vi fått mye praktisk hjelp av foresatte for at det skulle fungere. Så takk til alle dere!

– Hva er det morsomste med å jobbe i kulturskolen?

– Det er å se elevene lære, oppleve, skape og formidle kunst og kultur. Læringen i kulturskolen er ikke «anno 2021», ikke noe quik fix med enkle tastetrykk. Å bli god på sang, et instrument, teater eller visuell kunst er langsiktig læring med mye motstand, som krever mye av eleven. Opplevelsen av å se og høre elever opptre og vite hvilken innsats som ligger bak, er den største gleden. Og særlig når jeg vet at det er de dyktige lærerne som har lært eleven å lære! Høres enkelt ut, men er ikke det.

– Har du et godt tips for den som vil ut på tur i Frogn?

– Vi er jo så heldige som både har sjøen og marka tett på. Frognmarka har mange fine muligheter for både korte og lange turer. Både Seierstenmarka, og de fint merkede stiene sørover mot Vestby gir oss mange fine turmuligheter.

– Er det noen i Frogn du vil fremsnakke?

– Vaksinasjonssenteret vårt. Arbeidet som nedlegges der, er imponerende. De frivillige som står ute og organiserer kø i all slags vær og vind, og helsepersonellet som møter deg på innsiden. Hvis du vil ha oppskriften på god samhandling, effektivitet og god logistikk, er det bare å spørre der. De kan det!

– Hva opplever du som den største forandringen fra du var barn til i dag?

– Den største forandringen er selvsagt den digitale utviklingen. Mye skjer fort, og det er bare å følge med i svingene så godt det lar seg gjøre.