Nesodden Høyre-politikerne Linda J. Sørensen, Trude T. Evensen og Beate Fahre skriver i Amta 30. september at de er enige i at det er for dårlig med en kvinneandel under 35 % i kommunestyret, men skriver at «hvis politiske møter i kommunen blir lagt til dagtid, tror vi at mange kvinner vil prioritere vekk politisk arbeid». Argumentet synes å være at mange småbarnsforeldre allerede har dårlig samvittighet pga. mye fravær fra jobben, og om de skal ta seg fri for politisk arbeid kan det gå på bekostning av karrieren.

Jeg har to innvendinger. For det første: Døgnet har 24 timer for oss alle. Gjør vi mer av noe, gjør vi mindre av noe annet. Når jeg har takket ja til å bli folkevalgt på Nesodden, ofrer jeg tid med barna og kona. Jeg tar også på meg færre oppgaver på jobben, og sånn sett går det på bekostning av karrieren min også. I sum vil politiske møter på dagtid gå mer utover folks karriere, mens kveldsmøter går mer utover familielivet. Så langt tror jeg Høyre-politikerne og jeg er helt enige. Men jeg synes ikke at reglene for det politiske livet skal prioritere karriere over familielivet. For meg er familien den viktigste av alle byggeklosser i samfunnet. Alle er ikke enige i det, og derfor har jeg argumentert for en gylden middelvei: Delvis møter på dagtid, delvis på kveldstid.

Det er også akkurat det som anbefales i den ferske rapporten «Møter til besvær» - som jeg refererte til i mitt opprinnelige innlegg. Det er mitt andre problem med Høyre-kvinnenes argumentasjon: Både «Møter til besvær» og den nesten like ferske rapporten «Child Penalties in Politics» av Jon H. Fiva og Max-Emil M. King ved Handelshøyskolen BI undersøker sammenhengen mellom tidspunkt for politiske møter og andelen kvinner og småbarnsforeldre i norske kommunestyrer. Begge finner at møter på dagtid gir en signifikant større andel småbarnsmødre. Høyre-kvinnene unner ikke disse funnene en kommentar engang i sitt innlegg.

Heldigvis stemte kommunestyret 28. september for å be om en utredning av saken – men mot Høyres stemmer. På sitt beste gir Høyre uttrykk for udogmatisk og faktabasert politikk basert i en konservatisme som vår tid ikke har for mye av. I denne saken kunne det gitt seg utslag i støtte til familielivet og i tillit til forskningen. På sitt verste er Høyre partiet som blir stående på feil side av historien. Heldigvis får vi nå en utredning fra kommunedirektøren om mulige kombinasjoner av møter på dag- og kveldstid. Den håper jeg at Nesodden Høyre vil lese med et åpent sinn.