Jeger ble truffet av hagleskudd og havnet i fyllearresten etter amper fest

Han hadde en dårlig dag på jakt, jegeren som først ble truffet av et hagleskudd – før han senere samme kveld havnet i fyllearresten.