I sosiale medier ser vi et krav fra unge jenter om bedre tilgang på menstruasjonsprodukter i skolen. Følelser som skam og usikkerhet blir delt for å illustrere et manglende behov. Dette må vi ta alvorlig, og gjøre noe med. Det er synd at noe av det mest naturlige som finnes, nemlig menstruasjon, skal være tabubelagt og en kilde til skam og ubehag hos unge. Når denne usikkerheten hos mange unge i tillegg kombineres med manglende tilgjengelighet, blir det derfor en trussel for våre jenters skolegang. Sanitetsprodukter er en helt nødvendig basisvare på lik linje med toalettpapir for våre skoleelever.

Mange land og flere stater i USA har allerede innført en eller annen form for gratis sanitetsprodukter til sine jenter, blant annet Skottland, New Zealand, Frankrike og staten California. Flere videregående skoler i Viken har også dette tilbudet. Nå er det på tide at dette blir tilgjengelig for våre ungdomsskoleelever.

På mange av våre ungdomsskoler er det mulig å få et bind eller en tampong enten hos læreren, helsesøster eller avdelingsleder. Felles for disse tilbudene er at eleven må spørre om det. Sanitetsprodukter er tilgjengelig i dag når nøden er til stede, men det er langt opp til at jentene skal ha dette selv. Dette gjør terskelen litt for høy for å spørre. SV mener derfor at dagens tilbud ikke er godt nok. Det er elever som ikke tør å spørre av mange ulike årsaker. Det bør ikke være slik at unge jenter må utlevere seg selv for å føle seg trygg på skolen. Akkurat som om man ikke må spørre om toalettpapir når man trenger dette.

Viken fylkeskommune har satt av ca 200 000 til å trygge deres ungdommer på videregående skole. Kommunen må ta kostnaden for ungdomsskolejentene våre. Siden jentene i ungdomskolene i Frogn allerede får sanitærutstyr på forespørsel blir merkostnadene for kommunen overkommelige.

Vi plikter å gjøre skolehverdagen trygg og forutsigbar for alle jenter, også når de har mensen.

Det er trist at gutter og jenter i dag ikke har like muligheter til en likestilt skolehverdag. Dette må vi i kommunen gjøre noe med.

God 8 mars.