Sunnaas sykehus hardt rammet av streik fredag

Sunnaas sykehus fasade

Sunnaas sykehus fasade Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag morgen ble 13 av legene ved Sunnaas sykehus tatt ut i streik. Sunnaas er et lite sykehus.

DEL

Ifølge NTB var det 185 leger og psykologer som ble tatt ut da streiken i sykehussektoren ble trappet opp fredag morgen. I alt er nå 498 sykehusansatte i streik, og tolv sykehus er berørt.

På Sunnaas, som er et veldig lite sykehus, ble hele 13 leger tatt ut i streik i dag.

Kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal har sendt ut en pressemelding der situasjonen beskrives slik:

Sunnaas sykehus forberedt på utvidet legestreik

Fredag 16. september tas tretten leger ved Sunnaas ut i streik, som følge av at konflikten mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne trappes opp. Sykehusets første prioritet er å sikre tilbudet til pasientene.

Nær en tredel av legene ved Sunnaas sykehus tas ut i streik på fredag. Dette er en høy andel sammenlignet med andre sykehus som berøres av streiken.

Sykehuset mener å være godt forberedt. Første prioritet er å gjøre det som er mulig for at behandlingstilbudet for inneliggende pasienter skal rammes så lite som mulig. Enkelte pasienter som skal inn til poliklinikk kan få utsatt timen sin.

Hvis streiken blir langvarig, kan pasienter som skal inn til vurdering eller oppfølging av tidligere behandling få utsatt sitt opphold. Om det blir aktuelt vil disse pasientene bli kontaktet.

Strid om arbeidstid

Sykehusstreiken har nå vart i nesten halvannen uke. Striden handler om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges.

Praksis har vært at legene omfattes av kollektivt, rullerende arbeidsplaner. Men i dagens avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Den norske legeforening står ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt, skriver Dagens Medisin.

Individuelle turnuser

Legeforeningen har ønsket å tariffeste retten til kollektive avtaler, noe Spekter har avvist. Arbeidsgiverne mener det er behov for mer fleksibilitet når legenes arbeidstid skal planlegges, blant annet gjennom individuelle turnuser.

– Vanskelig å planlegge

– Mange leger tjener veldig mye på dagens ordning som Legeforeningen nå vil tariffeste som eneste mulige, sa Spekter-leder Anne-Kari Bratten til VG fredag.

– Men hovedproblemet med ordningen er at den gjør det vanskelig for sykehusene å planlegge driften, sier hun videre.

Streiken startet onsdag 7. september. Etter reglene er det tvungen megling når en streik har vart i 30 dager.

Fakta om streiken:

Totalt 498 sykehusansatte er i streik fra fredag.

Tolv sykehus er berørt: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Vestre Viken, Finnmarkssykehuset, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

Flesteparten av de streikende er leger, mens også andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere er tatt ut i streik.

Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Legene krever at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes.

Spekter har avvist kravet fra legene og ønsker rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik de mener dagens avtale åpner for.

Akademikerne Helse har besluttet å skjerme akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk

Artikkeltags