Gir små barnehager 263 millioner

– Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet.

– Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Foto:

For å sikre bedre bemanning i barnehagene får 454 små barnehager til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. 33 av disse havner i Akershus.

DEL

Den nye bemanningsnormen, som ble innført i fjor, skal sikre at det blir flere ansatte i barnehager som tidligere hadde for lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, og for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen, skriver Regjeringen.no.

– Flere trygge voksne i barnehagene er en viktig sak for KrF.  Kravene til flere ansatte er særlig krevende for de små barnehagene, derfor er dette tilskuddet viktig å få på plass nå. De små barnehagene utgjør et viktig del av mangfoldet i barnehagetilbudet og er ofte drevet av ideelle – slik som menighetsbarnehagene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Bemanningskravet har vært varslet lenge. Kravet er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får det samme driftstilskuddet som de kommunale barnehagene, som er beregnet basert på utgifter i kommunens egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. De fleste barnehager har derfor kunnet få til lik bemanning som de kommunale barnehagene uten økt tilskudd.

Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Regjeringen har derfor innført en overgangsordning i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager i disse kommunene.

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Artikkeltags