Forsvarsbygg har i disse dager et planinitiativ til høring. De ønsker å bygge kai og mange parkeringsplasser for biler og busser på Husvik.

Hensikten er å hente passasjerer til Oscarsborg fra dette stedet, men Husvik er en utkant for turister.

Kommunen vedtok i 2019 en kommuneplan (2019-2031). I samfunnsdelen ble flere satsingsområder videreført. Dette er blant annet «Klima og Miljø». Det er bra å ha langsiktige mål, fordi det gjør beslutninger enklere.

Konkret skal klimagassutslipp reduseres med 60 prosent. Dette betinger at man ikke vedtar bilbaserte løsninger, slik som initiativet legger opp til.

Besøkende til Oscarsborg er hovedsakelig turister.

Vi har et pittoresk sentrum som er viden kjent. Derfor vil turistene hit. Det er også bra for handelstanden.

Turistene kommer med både turist- og rute-busser, samt biler. Sjøtorget har brygge som er egnet for Oscarsborg-båten. Samtidig er det parkeringsplass der. Seiersten er ikke langt unna. Der er det mulighet for parkering både av busser og biler.

Kommunikasjonen mellom sentrum og Seiersten kan løses på flere måter. Gange ned og el-sparkesykler opp for eksempel, eller en turistbuss-sjåfør som bringer og henter igjen passasjerene i sentrum.

Kapasiteten kunne utvides, ved å grave ut rådhusparkeringen, og bygge parkering i flere etasjer nedover, men det koster. Og økonomisk handlingsrom har vi vel ikke lenger i denne kommunen?

Fordelen med parkering på Seiersten, er også nærhet til vårt fine badeanlegg. Bølgen kunne med fordel bli markedsført i Viken og Oslo.

Bruk av areal bør løse flere behov. Parkering på Seiersten løser parkeringsbehovet for Drøbak Sentrum. Samtidig blir det parkering til Bølgen. Elbil-ladeplasser i dette tenkte parkeringshuset, burde det være mange av.

Parkering på Seiersten løser parkeringsbehovet for Drøbak Sentrum.

Anne Helene Holmen, Engasjert innbygger og kajakkpadler, Drøbak


Forsvarsbygg skal også redusere klimagass-utslipp.

De samarbeider godt med lokalmiljøer og bygger tillit står det i deres årsmelding (2021). De bør derfor ikke gå videre med sine planer, fordi dette øker utslippet i lokalsamfunnet.

I stedet bør de bygge om, eller kjøpe en elektrisk båt, samt finansiere landstrøm-anlegg til båten, kanskje på Oscarsborg.

Et lite anlegg koster noen millioner, men både Enova og andre gir betydelig støtte til slike anlegg. (Jmf. Elektrifisering av skipsfarten. Status for landstrøm i stamnetthavnene, Zero 11/2020)

Det som vil være i tråd med satsingsområdet «Klima og Miljø» er å legge bort planene om kaianlegg og parkeringsplasser på Husvik, og heller gå inn for en mer miljøvennlig løsning.

LES OGSÅ DISSE SAKENE: